Cursuri de limba straina: ENGLEZA, GERMANA , FRANCEZA, ITALIANA, SPANIOLA, ROMANA PENTRU STRAINI.

CE DOCUMENTE SUNT NECESARE LA ÎNSCRIERE?

La încheierea contractului aveţi nevoie de Cartea de Identitate.

CE TAXĂ TREBUIE SĂ ACHIT PENTRU UN CURS LEXIS?

Taxele diferă de la copii la adulţi, în funcţie de numărul de ore alocat cursului.
Pentru detalii privind termenele, cuantumul și numărul ratelor, contactaţi secretariatul şcolii unde doriţi să vă înscrieţi. Sunt acceptate toate instrumentele de plată valide pe teritoriul României. 

ÎN CE PERIOADĂ ŞI INTERVAL ORAR AU LOC ÎNSCRIERILE?

Înscrierile se fac la secretariatele şcolilor, de luni până vineri. Pentru a afla intervalul orar de funcționare a fiecărui sediu, vă rugăm să contactați secretariatele școlilor.

Inscrierile pentru anul scolar urmator au loc in perioada 1 iunie - 31 iulie (pre-registrations - inscrieri cu reducere) si 1 septembrie - 30 septembrie

ÎN CE CONDIŢII SE RESTITUIE TAXA DE ÎNSCRIERE?

Taxa de înscriere se restituie la solicitarea Beneficiarului în următoarele situații și  cuantumuri: 

– în cazul în care Prestatorul este anunțat în scris, înaintea începerii cursurilor, suma achitată se restituie – mai puțin o taxă de administrare de 50 euro din suma achitată. Taxa testului de plasare nu se restituie;

– în cazul în care Prestatorul este anunțat în scris, în primele 2 săptămâni de curs, suma achitată se restituie – mai puțin contravaloarea orelor efectuate, a taxei testului de plasare și o taxă de administrare de 50 euro care se va aplica asupra sumei achitate diminuate cu valoarea orelor efectuate;

– începând cu a treia săptămână de curs nu se mai acceptă cereri de retragere, excepție făcând cazurile speciale (ex: probleme de sănătate, plecări din țară, etc), decizia directorului firmei prestatoare fiind în acest caz finală.

Rezilierea, denunțarea, încetarea din orice motiv a contractului nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

Notă: Solicitarea pentru restituirea taxei se face numai în scris, cu respectarea termenelor de mai sus.

În cazul deciziei Prestatorului de a  desființa o grupă, taxele de școlarizare se restituie integral.

CUM PROCEDEZ ÎN CAZUL ÎN CARE DORESC SĂ MĂ RETRAG?

Începând cu a treia săptămână de curs nu se mai acceptă cereri de retragere, excepție făcând cazurile speciale (ex: probleme de sănătate, plecări din țară, etc), decizia directorului firmei prestatoare fiind în acest caz finală.

Cererea este validă doar dacă a fost înregistrată la secretariatul școlii sau transmisă prin e-mail/ scrisoare recomandată cu confirmare de primire.