Lexis Şcoli de Limbi Străine este marcă înregistrată şi detinută de Lexis SRL. Utilizarea acestei mărci, a domeniului, a numelui Lexis sau a produselor sub marca Lexis, în formă directă sau “mascată” (ex. meta tag-uri, tehnici de indexare, copiere şi folosire a materialelor proprietate Lexis) fară permisiunea prealabilă scrisă a Lexis şi/ sau menţionarea sursei este interzisă şi se pedepseşte conform legii.

Lexis SRL este autorul site-ului şi beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislaţiei române şi internaţionale. In lipsa altor precizări, toate materialele informative sau cu caracter didactic, incluzând articole, imagini, ilustraţii, design-uri, fotografii, clipuri audio/video samd sunt proprietatea societatii Lexis SRL.

Utilizatorii site-ului pot adresa întrebări sau trimite comentarii, sesizări şi sugestii, idei sau observaţii cu privire la conţinutul şi structura site-ului lexis.ro, dacă conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, care să afecteze viaţă privată, drepturile de proprietate intelectuală, ale companiei Lexis SRL sau ale unor terţe părţi şi care nu conţin viruşi sau derulează campanii politice/electorale, de dezinformare, intimidare sau de instigare etc. Nu puteţi folosi o adresă de e-mail falsă sau să vă asumaţi o altă identitate.  Lexis SRL îşi rezervă dreptul de a îndepărta sau edita o astfel de informaţie.

Alte site-uri

Acest site contine link-uri către alte resurse de pe internet. Nu suntem răspunzători de modificările apărute în conţinutul site-urilor pentru care asigurăm hyperlink-uri sau pentru politicile acestora de confidenţialitate.

Politica de Confidentialitate privind Datele cu Caracter Personal

Începând cu data de 25.05.2018, în toate țările membre ale Uniunii Europene, devine aplicabil Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date ( GDPR).

Lexis SRL va administra toate datele personale primite cu ocazia utilizarii paginii web în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare în materia protecției și securității datelor cu caracter personal.

1.    Scopul colectării datelor personale

Lexis SRL utilizează datele personale în vederea prezentării serviciilor pe care le furnizează, pentru informare cu privire la organizarea de evenimente, cu privire la ofertele speciale în curs, cu privire la efectuarea unor cercetări de piață în scopul îmbunătăâirii calității serviciilor furnizate.

În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor Dvs. în scopul arătat mai sus, aveți posibilitatea ca, în orice moment și fără nicio justificare, să vă exprimați poziția în acest sens prin înaintarea unei solicitări scrise pe coordonatele societății noastre prezentate mai jos.

2.    Categorii de date colectate prin intermediul acestui website

Pentru luarea la cunoștință a informațiilor prezentate pe website-ul Lexis SRL nu este necesară oferirea datelor personale.

În scopul exploatării tehnice a website-ului, Lexis SRL utilizează temporar următoarele informații, care sunt evidențiate automat administratorului acestui website:

Aceste date, transmise ca parte a procesului de vizionare și de înregistrare ale utilizatorului pe website, prin formular, comentarii sau email direct, vor fi folosite doar pentru scopul pentru care au fost transmise. Informațiile colectate de la vizitatori nu vor fi comercializate sau divulgate, cu excepția situațiilor în care se impune respectarea unor interese legitime sau indeplinirea unor obligatii legale.

Lexis S.R.L., prin intermediul website-ului nu vă va solicita si nu se va folosi de urmatoarele informaţii: domiciliu, CNP, fotografie, număr de telefon, informații bancare, originea etnică sau rasială, apartenență politică, apartenență sindicală, viață sexuală, convingeri politice, religioase și filosofice, condamnări penale, sancțiuni administrative sau contravenționale, starea de sănătate.

3.    Politica privind cookie-uri

Lexis SRL poate utiliza cookie-uri pentru a colecta informații despre secțiunile website-urilor pe care le vizitați, despre serviciile care vă interesează și pentru a urmări navigarea pe website-ul său.
Majoritatea browserelor web sunt setate să accepte cookie-uri. Puteți bloca fișierele cookie sau puteti seta browserul să primească un mesaj de avertizare înainte ca orice cookie-uri să fie salvate pe PC.
Cu toate acestea, modulele cookie pot fi necesare pentru difuzarea unumitor aplicații pe website-ul nostru, iar blocarea acestora poate duce la imposibilitatea accesării anumitor aplicații.

4.    Drepturile utilizatorilor

 Prin această Politică de Confidențialitate sunteți informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiați în temeiul GDPR, respectiv:

Pentru exercitarea acestor drepturi, aveți posibilitatea de a înainta o solicitare în scris, datată și semnată, către Lexis SRL, utilizând următoarele coordonate : București, Str. Gheorghe Petrascu nr. 21, sector 2; / e-mail : secretariat@lexis-romania.eu.

Această Politică de Confidențialitate a fost actualizată și intră în vigoare la data de 21.05.2018.