POLITICĂ DE CONFIDENŢIALITATE

Share

S.C. Lexis SRL, în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.lexis.ro, respectă caracterul privat şi securitatea informaţiei furnizate de către dumneavoastră atunci cand utilizaţi acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat şi aplică prezenta politică de confidenţialitate.

Drepturi de autor

Lexis Şcoli de Limbi Străine este marcă înregistrată şi detinută de S.C. Lexis SRL. Utilizarea acestei mărci, a domeniului, a numelui Lexis sau a produselor sub marca Lexis, în formă directă sau “mascată” (ex. meta tag-uri, tehnici de indexare, copiere şi folosire a materialelor proprietate Lexis) fară permisiunea prealabilă scrisă a Lexis şi/ sau menţionarea sursei este interzisă şi se pedepseşte conform legii.

S.C. Lexis SRL este autorul site-ului şi beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislaţiei române şi internaţionale. In lipsa altor precizări, toate materialele informative sau cu caracter didactic, incluzând articole, imagini, ilustraţii, design-uri, fotografii, clipuri audio/video samd sunt proprietatea S.C.Lexis SRL.

Utilizatorii site-ului pot adresa întrebări sau trimite comentarii, sesizări şi sugestii, idei sau observaţii cu privire la conţinutul şi structura site-ului lexis.ro, dacă conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, care să afecteze viaţă privată, drepturile de proprietate intelectuală, ale companiei S.C. Lexis SRL sau ale unor terţe părţi şi care nu conţin viruşi sau derulează campanii politice/electorale, de dezinformare, intimidare sau de instigare etc. Nu puteţi folosi o adresă de e-mail falsă sau să vă asumaţi o altă identitate. S.C. Lexis SRL îşi rezervă dreptul de a îndepărta sau edita o astfel de informaţie.

Alte site-uri

Acest site contine link-uri către alte resurse de pe internet. Nu suntem răspunzători de modificările apărute în conţinutul site-urilor pentru care asigurăm hyperlink-uri sau pentru politicile acestora de confidenţialitate.

Email

Adresa dumneavoastră de email, transmisă ca parte a procesului de înregistrare al utilizatorului, va fi folosită doar pentru scopul pentru care a fost transmisă. Informaţia colectată de la vizitatori nu va fi comercializată sau divulgată, cu excepţia situaţiilor şi doar în scopurile prevăzute şi autorizate de lege (Legea 506/2004, art.3, pct.a).

Modificări ale acestei Politici de Confidenţialitate

În cazul în care această Politică de Confidenţialitate va suferi modificări, textul revizuit va fi postat pe acest site. Vă rugăm să verificaţi periodic, mai ales înainte de a furniza orice informaţie care contţine date de identificare personală.

Prin această Politică de Confidenţialitate sunteţi informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiaţi în temeiul Legii 677/2001 şi anume: dreptul de a fi informat/ă cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de a avea acces la date, dreptul de a interveni asupra datelor, dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor.

Această Politică de Confidenţialitate a fost actualizată şi intră în vigoare la data de 10.01. 2013.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!