TRINITY

Share
Trinity College London ESOL Examinations
 
GESE  (Graded Examinations in Spoken English) sunt structurate pe patru nivele de competenţe:
  Initial (Grades 1-3)
 Elementar (Grades 4-6)
 Intermediar (Grades 7-9)
 Avansat (Grades 10-12)
 
Exemplificari video
 
De ce GESE ? 
Pentru că universităţile şi angajatorii solicită cunoştinţe performante de limba engleză vorbită şi abilităţi de comunicare adaptate cerinţelor Cadrului Unic European de Referinţă (CEFR), în vederea pregătirii candidaţilor pentru viaţa reală din mediul academic şi de la locul de muncă.
 
ISE (Integrated Skills in English) evalueaza cele patru abilităţi lingvistice:
  • Vorbire
  • Scriere
  • Ascultare
  • Citire

Nivele:  ISE 0, I*, II*, III*, IV*

Durata cursului: 60 ore

Examenele se susţin cu examinatori britanici de la Trinity College London.

Cadrul European Comun de Referinţă pentru Abilităţi de Învăţare a Limbilor Străine (CERF)
 
Cadrul European Comun de Referinţă a fost realizat în urma iniţiativei Consiliului Europei, cu scopul obţinerii unei mai mari transparenţe si uniformităţi în ceea ce priveste învăţarea limbilor străine în statele membre ale Uniunii Europene. Acest document ajută la îmbunătăţirea mobilităţii între ţări, făcând mai usoară recunoasterea certificatelor de competenţă lingvistică între state si promovează cooperarea între instituţii educaţionale aflate în ţări diferite
 NIVELURI
A 1 Utilizarea limbii la nivel elementar (Breakthrough)
A 2 Utilizarea limbii la nivel elementar (Waystage )
B 1 Utilizarea independentă a limbii (Threshold)
B 2 Utilizarea independentă a limbii (Vantage)
C 1 Utilizarea competentă a limbii (Effective Operational Proficiency)
C 2 Utilizarea competentă a limbii (Mastery)
 
Cambridge ESOL , TOEFL , IELTS
 
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!