EXAMENE

Share

Pregatire examene ESOL

Cadrul European Comun de Referinţă (CEFR)
Niveluri de referinţă

UTILIZATOR EXPERIMENTATC2, C1
UTILIZATOR INDEPENDENT – B2, B1
UTILIZATOR ELEMENTARA2, A1
Un rezumat al nivelurilor de referinţă CEFR, ca si alte scale mai detaliate, poate fi accesat în diferite limbi la adresa http://www.coe.int/portfolio , sub titlul “Levels”.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!